Các quan hệ cá nhân chính là thước đo đẳng cấp của bạn.

Các quan hệ cá nhân chính là thước đo đẳng cấp của bạn.

  •   14/04/2014 03:36
  •   408
  •   0

Kể cho tôi về những người bạn của bạn, tôi sẽ cho bạn thấy tương lai của mình. Kết giao sai người, họ sẽ trở thành những hòn đá tảng chặn đường bạn. Kết giao đúng người, họ sẽ mở đường cho bạn đi.